VisibilidadLesbica (2)

Manifestu lesbikoa

Hoy, en el día de la visibilidad lésbica, no queremos hablar de la lesbofobia como una privación a “querernos”, sino como una privación de la plenitud de nuestras vidas. La lesbofobia es una violencia que se muestra de distintas formas, como son la invisibilización de nuestras relaciones y a la vez nuestra hipersexualización, mucho más compleja cuando se ve entrelazada con otros ejes de opresión como son el racismo, el colonialismo y la transmisoginia. Pero también nos aleja de nuestra experiencia como mujeres, por no relacionarnos con los hombres de la misma forma que la idea patriarcal y heteronormativa de la mujer. 

Como a todo sujeto fuera de la heteronorma, esta nos atraviesa y oprime creando violencias y realidades comunes a todas las personas lesbianas. El deseo heterosexual y por ello, centrado en el hombre, se nos impone de manera sistemática. Es común compartir experiencias traumáticas de relaciones con hombres no deseadas con la intención de sufrir menos la violencia de la heteronorma. La lesbofobia se relaciona con la violencia que vivimos tanto de la heteronorma como del patriarcado. Es este trauma compartido el que nos hace denominarnos como comunidad. El historial sexoafectivo no marcará nuestra identidad, sino la opresión en forma de lesbofobia y las experiencias compartidas bajo ella. Para el imaginario, no somos ni vulnerables ni tenemos ternura. Pero, históricamente hemos sido confluencia de cuidados, compasión y solidaridad. Ha sido nuestra manera de luchar contra el sistema. Cuidarnos es nuestra revolución.

Queremos dejar claro que no aceptamos la transmisoginia dentro de nuestra comunidad. Es por ello, hacemos especial hincapié en denunciar también la transmisoginia escondida en reducir a una mujer trans a sus genitales y justificar así “preferencias” que solo alimentan la deshumanización de las mismas; todas somos mujeres independientemente de estos términos. Este tipo de comportamientos tienen como fondo la idea de que las mujeres trans no somos igual de válidas que las mujeres cis. Todo esto acaba en muchos casos con las mujeres trans condenadas al ostracismo y encontrando ambientes relacionales seguros únicamente en otras mujeres trans.

Tampoco parece importar si las mujeres trans somos lesbianas, siempre estaremos bajo el análisis y examen de otras mujeres cis lesbianas que nos ven como intrusas por no entrar en los cánones cisgénero de la atracción sexual, por lo que las propias relaciones entre dos mujeres trans lesbianas son desacreditadas por no girar entorno a la sexualidad de una persona cis. Todo esto desemboca en la despersonalización de los cuerpos de las mujeres trans y en el impedimento que tenemos para poder identificarnos como lesbianas. Las mujeres trans lesbianas sufrimos la violencia de no pertenecer a ningún espacio. La transmisoginia de los espacios de mujeres y en especial de los lésbicos predominantes de mujeres cis, dan espacio y voz a hombres trans antes que a mujeres lesbianas por el hecho de ser trans. 

Sin cuidados para todas, no hay cuidados para ninguna. Sin espacios para todas no hay espacio para ninguna. 

Por otra parte, también queremos apoyar desde nuestra posición a las personas no binarias y género no conformes a las que les afecta el patriarcado, o dicho de otra forma, que se alinean como mujeres. Esta comunidad, que además de sufrir por la lesbofobia, sufren también una alienación del concepto de lesbianas por no entrar en el imaginario cisnormativo del mismo. Asimismo, se demoniza a las mujeres butch o masculinas como “casi hombres” intentando desacreditar sus vivencias bajo el patriarcado. En resumen, queremos abrazar a todas las mujeres y personas no binarias que se salen de la cisnormatividad y las normas de género.

Aprovechamos para admirar los puentes de unión que cruzamos con mujeres bisexuales al recibir violencias compartidas. Aún entendiendo la lesbofobia como un fenómeno particular y distanciado de la homofobia, entendemos que las similitudes con las experiencias de mujeres bisexuales crea un espacio de cuidado y acercamiento del que llamamos a crear un espacio de revolución y respuesta tanto al patriarcado como a la cisnorma y heteronorma. 

También queremos dejar clara nuestra posición en cuanto al término “lesbianas políticas”. Este, parte de la banalización de nuestras experiencias, tratándolas como una alternativa más plena y sencilla que la bisexualidad. Entendemos la necesidad de muchas mujeres bisexuales de no tratar con hombres debido a las las diferencias de poder que se crean y la violencia a la que se pueden exponer. Nuestro rechazo no es hacia estos supuestos que son totalmente razonables, sobretodo en relaciones con diferentes ejes y sistemas de poder, sino a la apropiación del término lesbiana. 

No vamos a soportar más agresiones. No vamos a dejar que nos quiten nuestro espacio. No vamos a cederlo. Sabemos que no estamos soles. Juntes podremos destruir este sistema cis, hetero, y patriarcal. 

GORA LESBIANON BORROKA!!!

——————————————————————————————————————————————-

Gaur, ikusgarritasun lesbikoaren egunean, ez dugu lesbofobiaz hitz egin nahi “elkar maitatzeko” debeku bezala, gure biziak bizitzeko debeku bezala baizik. Lesbofobia modu ezberdinetan agertzen den indarkeria da, gure erlazioen ezabatzea eta gure hipersexualitatea hala nola, beste opresio ardatz batzuekin elkartzen denean (arrazakeria, kolonialismoa eta transmisoginia) konplexuagua bihurtzen delarik. Hori gutxi balitz, emakume izatearen esperientziatik aldentzen gaitu, heteroarauak ardazten dituen gizonenganako erlazioak ez ditugulako betetzen.

Heteroarautik kanpo gauden pertsona orori bezala, heteroarauak zeharkatzen eta zapaltzen gaituenean pertsona lesbiana guztiek partekatzen ditugun indarkeriak eta errealitateak sortzen dira. Desio heterosexuala, gizonengan oinarrituta,  emakume lesbianoi  sistematikoki ezartzen digute. Hetero arauarengandik  jasotzen den indarkeria txikiagotzeko, ohikoa da gizonekin bereziki zailak izaten diren harremanak edukitzea. Lesbofobia hetero arauarengandik nahiz patriarkatuarengandik jasotzen ditugun indarkeriekin erlazionatzen da. Partekatzen dugun trauma honek gure burua komunitate bezala ulertzeko arrazoia ematen digu. Gure identitateak ez ditu historia sexoafektiboak markatzen baizik eta zapalkuntza lesbofoboak eta ondoriozko bizipen saretuak. Ez gara zaurgarri eta ez dugu samurtasunik giza iruditegian. Baina, historikoki zaintza, pasio eta elkartasunen elkarte gunea izan gara. Sistemaren aurka borrokatzeko izan dugun era da. Elkar zaintza da gure iraultza.

Halaber, argi utzi nahi dugu ez dugula transmisoginia gure komunitatean onartzen. Horregatik errepikatu nahi dugu trasmisoginia handia ezkutatzen dela emakume transak euren genitaletara laburbildu nahi izateagatik, eta horrela euren “gustuak” justifikatu nahi izateagatik; honek emakume transak deshumanizatu besterik ez baititu egiten, guztiok baikara emakume, termino horiek direnak direla. Ideia eta jarrera mota hauek emakume transak emakume zis-ak bezain baliozkoak ez direlaren ideia ezkutatzen dute. Honek guztiak emakume transak ostrazismora eta eurentzako bakarrik seguruak diren espazio espezifikoetara zigortzen ditu.

Ez du oso garrantzitsua ematen emakume transek lesbianatzat dugun geure burua ala ez, beti egongo baikara beste emakumeen analisi eta azterketara kondenatuak, arrotz ikusten baikaituzte euren erakarpen sexualaren kanon zisgeneroan ez sartzeagatik, eta bi emakume transen arteko harremanak auzituak izango dira bi pertsona zis-en arteko sexualitatearen inguruan ez funtzionatzeagatik. Honek guztiak emakume transen gorputzen despertsonalizaziora garamatza, emakume transei galarazten baitzaie lesbiana identifikatzea. Emakume trans lesbianok elkargune segururik gabeko indarkeriari zigortuak gara. Emakumeentzako espazioetan ematen den transmisoginiagatik, eta konkretuki gune lesbikoak non gehiengoa emakume zis-ak diren, lehentasuna ematen da gizon transen ahotsari ematen, alde batera utziz emakume lesbiano guztien ahotsa,emakume hoiek trans-a izateagatik. 

Ez badago zaintzarik guztiontzat, ez dago inorentzako zaintzarik.

Ez badago guztiontzako gunerik, ez dago inorentzako lekurik.

Bestalde, gure posiziotik gure babesa helarazi nahi diegu patriarkatuak erasotzen dituen pertsona ez binarioei, edota, beste era batean esanda, emakume alineatzen diren pertsona ez binarioei.  Kolektibo hau, lesbofobia jasateaz gain, lesbiana kontzeptuaren alienazioa pairatzen dute lesbiana izateak daraman imaginario zis-normatiboa ez jarraitzeagatik. Era berean, zigortu egiten dira emakume lesbiana maskulinoak eta butch-ak «sasigizonak» direlakoan, euren patriarkaturekiko bizipenei izana eta garrantzia ezabatuz. Laburbilduz, zis-normatibitatetik eta genero arauetatik ateratzen diren emkume eta pertsona ez binario guztiak babestu nahi ditugu.

Nabarmendu nahi ditugu emakume bisexualekin elkartzen gaituzten zubiak partekatzen ditugun indarkerien erru.  Lesbofobia gertakari konkretu eta homofobiatik urrundua bezala hartuz gero, ulertzen dugu emakume bisexualen esperientziekin dauden berdintasunek babes eta hurbiltasun esparru bat sortzen dutela. Iraultza esparrru bat sortzera eta zein patriarkatuari nola zisnorma eta heteroarauari erantzuna ematera deitzen dugu.

Honekin batera gure iritzia argi utzi nahi dugu “lesbiana politiko” terminoaren inguruan. Kontzeptu honek garrantzia kentzen die gure bizipenei, bisexualitatearekin konparatuta alternatiba errazagoa balitz bezala ulertuz. Emakume bisexual askok gizonezkoekin ez egoteko hartzen duten erabakia ulertzen dugu, erlazio horietan sortzen diren botere ezberdinatasunak eta indarkeria arazoak direla eta. Gure gaitzespena, ordea, ez dator ulertzen ditugun kasu hauei lotuta, konkretuki ardatz eta botere sistema desberdinak dituzten erlazioetan,  baizik eta lesbiana terminoak bahitzeagatik.

Ez dugu eraso gehiago onartuko. Ez diegu besteei gure espazioa bereganatzen utziko. Ez dugu gure espazioa bizi ez dutenen eskuetan utziko. Badakigu ez gaudela bakarrik. Elkarrekin sistema zis, hetero eta patriarkala suntsituko dugu!

GORA LESBIANON BORROKA!!!

StoneButchBlues1

Literatura lésbica recomendada

Hoy os traemos varios cómics y obras de narrativa y poesía tanto de autoras lésbicas como personajes que desarrollan estas identidades en las obras. Y es que, reconocemos la dificultad de encontrar literatura escrita con la sensibilidad de las relaciones entre mujeres, como las muy diferentes realidades que puede abarcar esta temática.

Cómics y autores lésbicos:

America Chavez

WOW!! Por fin!! Por fin tenemos a una superheroína racializada lesbiana en el universo marvel. América Chávez es, sin ninguna duda, uno de los cómics a leer. Es entretenido, divertido y no esconde ni disimula las relaciones entre mujeres, y no son solo un par precisamente lo cual le da muchos puntos a favor. Y como no, América Chávez como superheroína es inmejorable. Deja atrás el prototipo que había hasta el momento, para dar paso a una mujer fuerte, valiente e independiente de los hombres. Pero desgraciadamente el carácter de las grandes empresas de recortar a personajes que están en los márgenes le ha pasado factura a América Chávez y aunque tiene contenido y carácter para mucho más recorrido solo cuenta con dos tomos.

Tillie Walden – On a subeam y su obra

Siempre es difícil encontrar las palabras con las que empezar a hablar de Tillie Walden. Es una dibujante e ilustradora que publicó su primer libro “The end of summer” en 2015. Este solo fue el comienzo de una serie de publicaciones a cada cual más impresionante. Su particular estilo de dibujo, con los espectaculares paisajes y el uso preciso de colores, consiguen transmitir tanta ternura, pasión y fascinación que te sumergen completamente en su mundo, haciendote sentir una infinidad de emociones. Cada libro tiene diferentes singularidades que los hacen únicos, ya sea por tener un carácter más autobiográfico, “Spinning” (Piruetas), por mostrar un mundo de ciencia ficción en el espacio, “On a sunbeam” (En un rayo de sol), o por narrar una mágica aventura realista, “Are you listening?” (¿Me estás escuchando?). Pero todos ellos tienen especialmente dos cosas en común que los hacen destacar especialmente: la fuerza con la que te atrapan nada más abrirlos y la sencillez, belleza y en parte realismo con el que relata historias sobre mujeres lesbianas. Es por esto en particular que hemos querido destacar el trabajo de Tillie Walden, ya que ha creado referentes de mujeres lesbianas y de personas no binarias en el mundo del cómic. Si quereís saber más esta es su página web: https://www.tilliewalden.com/

Noelle Steveson – Leñadoras y su obra

Noelle Stevenson es una ilustradora de cómics estadounidense que ha creado entre otras obras Nimona,Leñadoras o su último trabajo que ha realizado: The Fire Never Goes Out, un cómic autobiográfico.

Aparte de por sus obras en el mundo del cómic es conocida por ser la show runner de She-Ra y las Princesas del poder, serie de animación creada en Netflix basada en el mundo de los masters del universo

Su obra más conocida Leñadoras, trata de un grupo de chicas adolescentes que van a un campamento de verano en el que vivirán múltiples aventuras para conseguir sus insignias.

El plantel de personajes (Jo, April, Mal, Molly y Ripley) se tendra que enfrentar a amenazas tales como dinosaurios en dimensiones paralelas o sucesos paranormales

Leñadoras en un comic apropiado para todas las edades que conseguirá derretirnos el corazón entre toneladas de cuquismo y molonidad.

Alison Bechdel – Fun Home

Fun Home: una familia tragicómica es el cómic autobiográfico de Alison Bechdel o, en sus palabras, un documento de la mediana edad. La aclamada dibujante y guionista cuenta, con humor y complejidad emocional, los vaivenes de su infancia y adolescencia en Pennsylvania. Habla de las dificultades de ser una joven lesbiana explorando su sexualidad y su género en un entorno abiertamente lesbófobo y tránsfobo. Habla también de la compleja relación con su padre, un hombre gay que renegaba de su identidad. Todo esto conseguido a través de unas viñetas repletas de detalles y emotividad. Fun Home es un relato a veces divertido, a veces sombrío, pero siempre profundamente humano, de una hija intentando conectar con su padre distante a través del incómodo elemento que tienen en común.

Alison Bechdel debutó como autora con su tira cómica Dykes to watch out for (Unas bollo de cuidado) en 1983, y desde entonces se ha convertido en un referente para la comunidad lésbica. En 2006 publicó Fun Home, y en 2014 publicó Are You My Mother?, su segundo cómic autobiográfico. 

Fun Home ha sido traducida al castellano por Rocío de la Maya.

Narrativa y poesía:

Leslie Feinberg – Stone Butch Blues

“Stone Butch Blues” se ha convertido en un libro de referencia para lesbianas, hombres trans y personas no binarias de la cultura angloparlante. Un reducto de esperanza y de reflejo que no ha traspasado la frontera de la literatura comercial en español. Tanto es así, que aún siendo un libro clave en la genealogía lésbica, no existe versión traducida al castellano, aunque sí al euskera. 

En este libro se narran las experiencias de la vida de una joven lesbiana en los 70 desde la propia experiencia vital de le autore. Trata sobre una infinidad de temas (conciencia de clase, antirracismo, marginalización…) que se han forjado en la memoria de la historia colectiva de los espacios lésbicos. Relata de manera cruda los sentimientos de soledad en un mundo sin referentes, de solidaridad y camaradería entre lesbianas, de terror frente al abuso policial continuado, de abandono y de sus consecuencias más letales… En resumen, retrata de manera muy directa y sencilla los primeros pasos en una difícil juventud que avanza a golpe de realidad.

Leslie Feinberg coge su propia vida de sustrato para esta novela. Lo deja patente en las propias introspecciones que hace sobre la estrecha relación de la sexualidad y el género. Como persona no binaria plasma su experiencia adolescente con los primeros tratamientos de reemplazo de hormonas, con la disidencia del género y con la fuerza de la alianza de las relaciones entre personas trans.

No es la única vez que Feinberg indaga sobre la no binariedad; desarrolla sus ideas al respecto en Transgender Warriors, una obra de no ficción muy recomendable donde investiga y mapea diferentes sujetos y culturas trans, especialmente interesante su trabajo sobre identidades no binarias desde culturas precoloniales hasta el día de hoy. 

Tanto con la literatura como con su propia vida, Feinberg dejó una huella imborrable en los caminos de millares de jóvenes lesbianas que a día de hoy seguimos recorriendo sus mismos pasos. 

(Stone Butch Blues ha sido traducido a euskera por Fermín Zabaltza)

Gloria Fuertes – El libro de Gloria Fuertes; Antología y poemas de vida

Gloria Fuertes es una de esas autoras que han necesitado tiempo para volver a descubrirlas y revalorarlas en la actualidad. La poeta que llegó a todas nuestras mentes a través de los poemas infantiles que tantas de nuestras madres nos leían, se ha convertido en un icono redescubierto que intentó ser invisibilizado en su vida.

Mujer de familia pobre, de educación humilde, profesora de universidad en el extranjero y enamorada de Phyllis Turnbull fue mucho más que las rimas que aún recordamos con cariño. La Guerra Civil la despidió tempranamente de muchos de sus allegados. Crió entonces una fuerte alma pacifista que dejó ver en sus primeros poemas. Hizo de su existencia su forma de reivindicación; creó la única tertulia feminista durante el franquismo, vivió su lesbianismo con toda su intensidad de manera pública y gran parte de su obra está compuesta por poesía erótica en una época en la que una mujer que hablaba de deseo era lo más cercano a una bruja. Atravesaba Madrid y sus pueblos en motocicleta para regalar libros a los niños en el proyecto que bautizó como la Biblioteca Infantil ambulante. 

Pero si por algo será inolvidable, será por el carácter que le revestía el cuerpo. El sarcasmo llegaba a su boca antes que las palabras a los dedos. Y es que son incontables las anécdotas de su vida y de su muerte (tras fallecer en 1998 por un cáncer de pulmón escribió en su epitafio “ya no toso”). 

En el día de la visibilidad lésbica queremos recordar este verso para reencontrarnos con ella.

“Fui al metro decidida a matarme. Pero al ir a sacar el billete ligué, y en vez de tirarme al tren me tiré a la taquillera”

Parte de su antología y su biografía, tanto como imágenes inéditas se pueden encontrar en el libro que recomendamos aquí; “El libro de Gloria Fuertes: antología de poemas y vida.” de Jorge de Cascante (Blackie Books)

Mary Oliver – Felicity

A menudo se identifica a Mary Oliver por su poesía sobre el mundo natural, pero lo cierto es que el elemento definitorio de su obra es más bien la atención. Una atención dedicada a la naturaleza, sí, pero también a la alegría, al amor y al erotismo. Se trata de un erotismo a menudo ignorado, como tanto ocurre con la sexualidad lésbica, pero evidente para quienes estamos familiarizades con las distintas formas de experimentar el deseo. Más allá del sexo, fundamentalmente como una manera que tenemos cada persona de entender el mundo. 

Mary Oliver fue una de las poetas lesbianas más prolíficas de la segunda mitad del siglo XX. Nació en Ohio en 1935. En las entrevistas, la poeta hablaba con ternura del entorno “pastoral, idílico” de su pueblo natal, pero también hablaba de su familia disfuncional y de su dura infancia. En su juventud huyó a Nueva York, y con 29 años se mudó a Cape Cod con el amor de su vida, la fotógrafa Molly Malone Cook. Allí vivieron juntas hasta la muerte de Cook en 2005. En una carta, Mary Oliver escribió sobre Cook: “I took one look and fell, hook and tumble.”

A través de una mezcla de ingenio, sabiduría y sensibilidad, Felicity es una invitación abierta a la exploración de lo salvaje, a amar sin tapujos. Es un recordatorio de que es posible hacer las paces con el dolor, crear una nueva vida e incluso encontrar el amor por el camino. La poesía de Mary Oliver es, sobre todo, un foco de esperanza.

(Felicity ha sido traducida al castellano por Nieves García Prados). 

Jeannete Winterson – Oranges are not the only fruit (Fruta prohibida)

Sin duda, un clásico de la literatura lésbica, a pesar de que el lesbianismo no sea el tema principal de esta novela semi-autobiográfica. Cuenta la historia de una niña educada en un ambiente religioso que empieza a sentirse atraída por una amiga suya. Como era de esperar, su familia y comunidad la castiga y margina por ello. Con una mezcla de humor y tristeza, podemos ver cómo la protagonista empieza a cuestionar sus propias creencias y las normas que se le imponen. El rechazo y la incomprensión son elementos presentes en la vida de todas las lesbianas. Pero también lo son el crecimiento, la superación y la liberación. Para muchas, esta novela fue el primer contacto con una obra que cuestiona lo injusto de las creencias y los sistemas que nos rechazan. Fue una de las primeras afirmaciones de que sí merecemos el amor, a pesar de los mensajes que nos llegan de nuestro alrededor. Por eso, aunque las temáticas abordadas por este libro sean duras, sigue siendo extremadamente importante. Jeanette Winterson consigue transmitir todo esto con su estilo inconfundible, de frases cortas y simples, pero profundamente expresivas. A veces, los libros considerados como “clásicos” son totalmente prescindibles, pero esta vez nos encontramos ante uno que realmente merece la pena.

Jeanette Winterson nació en Manchester en 1959. Creció en una familia profundamente religiosa, a los dieciséis años salió del armario como lesbiana y fue echada de su casa. Fruta prohibida (1985) fue su primer libro, y desde entonces ha seguido publicando. A día de hoy ha publicado más de 25 libros. En su obra, la escritora británica explora los temas del género, la sexualidad y las relaciones, entre otros.

(Publicada en castellano por Editorial Lumen).

Audre Lorde – La Hermana, La Extranjera

La Hermana, La Extranjera recoge los escritos esenciales de la poeta negra, lesbiana y feminista Audre Lorde, voz influencial en la literatura del siglo XX. En esta colección de ensayos y discursos, Lorde habla sobre el machismo, racismo, edadismo, lesbofobia, y clase mediante reflexiones elocuentes, profundas y nacidas de la experiencia, del cuerpo y del alma. Defiende la diferencia social como vehículo de la acción y el cambio, una perspectiva interseccional que quisiéramos destacar mediante una cita en particular:

“Lo que no separa no son nuestras diferencias, sino la resistencia a reconocer esas diferencias y enfrentarnos a las distorsiones que resultan de ignorarlas y malinterpretarlas. Cuando nos definimos, cuando yo me defino a mí misma, cuando defino el espacio en el que soy como tú y el espacio en el que no lo soy, no estoy negando el contacto entre nosotras, ni te estoy excluyendo del contacto – estoy ampliando nuestro espacio de contacto.” 

Su prosa es cortante, inquebrantable y lírica, reflejando la lucha pero, en última instancia, ofreciendo mensajes de esperanza.

Escritora, activista, y madre de dos criaturas, Audre Lorde creció en los años 30 en Harlem. Obtuvo un máster en biblioteconomía en la Universidad de Columbia, recibió un galardón en forma de beca por parte de la National Endowment for the Arts por su poesía, y fue poeta laureada en el estado de Nueva York desde 1991 hasta 1993. Lorde es la autora de doce libros, y murió de cáncer a los cincuenta y ocho años en 1992.

(Publicada en castellano por Traficantes de Sueños)

solidarity forever

Solidaridad Sáfica

La paradoja de la bifobia y la lesbofobia es que la primera te hará creer que la sociedad te quiere lesbiana y la segunda que te quiere bisexual: El sistema nos quiere heterosexuales, pero no dudará en usar nuestras identidades en nuestra contra, haciéndonos creer que nuestres cómplices más cercanes ocupan una posición social superior a nosotres.

Nunca ha habido una cultura lesbiana que no incluyese o que no estuviese co-creada por bisexuales. La idea de “lesbiana” y “bisexual” como radicalmente diferenciadas y separadas simplemente no es cierta: creamos nuestras culturas, espacios y comunidades juntes, nos acostamos y salimos entre nosotres, y muchas personas alternan entre estas identidades.

Por eso, aunque en las últimas décadas se han asentado bisexual y lesbiana como identidades distintas con luchas propias, apoyamos el uso de terminología contemporánea como el anglicismo WLW (Women-loving Women) o la palabra “sáficas” para definir este espacio y experiencia que nos une.

Compartimos la violencia como castigo por nuestra atracción por las mujeres, manifestándose en la infame dicotomía de invisibilización-hipersexualización.

Por una parte, nuestras relaciones no son tomadas en serio y son tachadas de fases frívolas y pasajeras o simples amistades sin trasfondo amoroso, sin llegar a la legitimidad de una relación heterosexual. 

Por otra parte, sufrimos la hipersexualización cuando nuestra atracción por las mujeres es instrumentalizada como objeto de deseo y de consumo heterosexual.

Nuestra identidad como mujeres y personas no binarias lesbianas y bisexuales es legítima, y nuestra sexualidad y cuerpos no existen para la mirada masculina.

Por último, las mujeres bisexuales y lesbianas podemos tener y a menudo tenemos relaciones complicadas con el género. Podemos usar pronombres que no sean ella/la y nombres «masculinos», vestir de manera masculina, y ser no binarias. Esta disidencia de género presente en las experiencias de muchas personas sáficas resulta en una violencia concreta por parte de la cisheteronorma, contra la que nos posicionamos radicalmente. Bisexuales y lesbianas masc, butch, bolleras, marimacho, tomboys, trans, chicazos, andróginas, no binarias, agénero, todes tenemos el derecho a existir sin violencia y siempre lucharemos juntes por ello.

Sin embargo, las mujeres y personas no binarias bisexuales no sufrimos el castigo social en forma de violencia específicamente lesbófoba que implica no tener atracción por los hombres. Esta traición a la heteronorma es duramente castigada con una misoginia lesbófoba que, interactuando con otros ejes de poder como el racismo o la transfobia, tiene como objetivo someter a las mujeres y personas no binarias lesbianas a la violencia y opresión estructural.

En palabras de Audre Lorde: “No son nuestras diferencias las que nos dividen. Es nuestra incapacidad para reconocer, aceptar y celebrar esas diferencias.” Como mujeres y personas no binarias bisexuales reconocemos, aceptamos y celebramos tanto las diferencias como las similitudes con nuestras hermanas y hermanes lesbianas.

La solidaridad entre personas sáficas ha existido y existirá siempre. Hoy, día de la visibilidad lésbica, os vemos y os damos la mano en la lucha, como seguiremos haciéndolo todos los demás días.

Bryn Hounsell (Ozen!)

lesbianas_crisis_vih_post

Lesbianas En La Crisis Del VIH-SIDA: «It Was Never Not Our Battle»

En el contexto actual, donde el coronavirus y las políticas del cuerpo y el estado vuelven a reforzar los esquemas sociales, no podemos evitar recordar la crisis del VIH/SIDA y lo que supuso para nosotres. Una violencia consolidada en víscera, un dolor grabado a fuego en nuestra memoria colectiva, un dolor compartido. Un dolor que las nuevas generaciones sentimos nuestro.

Desde los primeros casos identificados en 1981 (Marzo de 1985 en Euskal Herria), la crisis del VIH/SIDA fue determinante para que las instituciones médicas y gubernamentales potenciasen su agenda homófoba y transmisógina durante las décadas en las que la epidemia se cobró miles de vidas. En Euskal Herria además, como en otros territorios, fue una crisis compartida entre personas LGTB, trabajadoras sexuales y usuaries de drogas por vía parenteral.

Las herramientas biopolíticas que se tejieron dieron forma a un poder espacializado que se extendió en la totalidad del territorio hasta penetrar en el cuerpo individual. De ahí nació el estigma que sobrevive hasta la actualidad. 

Ese estigma, unido a la fuerza de la homofobia, la transmisoginia y el prohibicionismo fue la causa por la cual muchas familias y parejas de las personas hospitalizadas o enfermas las habían dejado aisladas y confinadas a la soledad. Así, naciendo de la necesidad colectiva y teniendo en cuenta también la genealogía política de los cuidados, las mujeres y personas no binarias alineadas mujer de nuestro colectivo fueron, una vez más, las generadoras de cuidados.

En estos casos muchas mujeres bisexuales y lesbianas compartieron un espacio que muchos habían dejado de lado por miedo a una infección o incluso la estigmatización por relacionarse con hombres gays y bisexuales. Mujeres que acompañaban en los hospitales a los enfermos, bien porque se habían quedado solos o porque las normas del servicio médico no permitían el paso de sus parejas. Mujeres que denunciaban los malos tratos que se sufrían en los hospitales, cárceles o la inaccesibilidad a ciertos tratamientos que se iban desarrollando. Mujeres que en muchas ocasiones dejaron sus trabajos para ser parte de un movimiento solidario. 

Por otro lado, las mujeres lesbianas, proveedoras de cuidados, también lucharon. Las mujeres, que parecían relegadas del movimiento tanto por la baja incidencia como por la lesbofobia y la transmisoginia, fueron compañeras dentro y fuera de ACT UP. En un contexto donde reinaba el caos, el miedo y la ignorancia hubo gente que hizo nacer una de las luchas más potentes que conocemos. Una militancia creada desde la desesperanza y el duelo, una comunidad para canalizar esa rabia.

A través de esa militancia las mujeres que militaban en grupos como ACT UP demostraron una vez más que la lucha en conjunto y los espacios de confluencia son necesarios en momentos de crisis. Mujeres que ya habían formado parte de otros movimientos (feministas, de liberación racial etc) dieron cuerpo y carácter interseccional a la lucha contra el SIDA. Como mentores de una desobediencia civil no violenta y partícipes de las acciones que se organizaban.

Vito Ruso, activista en la crisis del VIH/SIDA dijo en su lecho de muerte “Recordad a las lesbianas y lo que hicieron por nosotros”. Nosotres recordamos. El dolor no es la única herencia que nos dejó esta crisis. Ante situaciones de injusticia juntes somos capaces de más. Somos análisis, somos conversación, somos colectivo, somos cuidados y somos, lucha.

Erlantz Iglesias (Ozen!)