VisibilidadLesbica (2)

Manifestu lesbikoa

Hoy, en el día de la visibilidad lésbica, no queremos hablar de la lesbofobia como una privación a “querernos”, sino como una privación de la plenitud de nuestras vidas. La lesbofobia es una violencia que se muestra de distintas formas, como son la invisibilización de nuestras relaciones y a la vez nuestra hipersexualización, mucho más compleja cuando se ve entrelazada con otros ejes de opresión como son el racismo, el colonialismo y la transmisoginia. Pero también nos aleja de nuestra experiencia como mujeres, por no relacionarnos con los hombres de la misma forma que la idea patriarcal y heteronormativa de la mujer. 

Como a todo sujeto fuera de la heteronorma, esta nos atraviesa y oprime creando violencias y realidades comunes a todas las personas lesbianas. El deseo heterosexual y por ello, centrado en el hombre, se nos impone de manera sistemática. Es común compartir experiencias traumáticas de relaciones con hombres no deseadas con la intención de sufrir menos la violencia de la heteronorma. La lesbofobia se relaciona con la violencia que vivimos tanto de la heteronorma como del patriarcado. Es este trauma compartido el que nos hace denominarnos como comunidad. El historial sexoafectivo no marcará nuestra identidad, sino la opresión en forma de lesbofobia y las experiencias compartidas bajo ella. Para el imaginario, no somos ni vulnerables ni tenemos ternura. Pero, históricamente hemos sido confluencia de cuidados, compasión y solidaridad. Ha sido nuestra manera de luchar contra el sistema. Cuidarnos es nuestra revolución.

Queremos dejar claro que no aceptamos la transmisoginia dentro de nuestra comunidad. Es por ello, hacemos especial hincapié en denunciar también la transmisoginia escondida en reducir a una mujer trans a sus genitales y justificar así “preferencias” que solo alimentan la deshumanización de las mismas; todas somos mujeres independientemente de estos términos. Este tipo de comportamientos tienen como fondo la idea de que las mujeres trans no somos igual de válidas que las mujeres cis. Todo esto acaba en muchos casos con las mujeres trans condenadas al ostracismo y encontrando ambientes relacionales seguros únicamente en otras mujeres trans.

Tampoco parece importar si las mujeres trans somos lesbianas, siempre estaremos bajo el análisis y examen de otras mujeres cis lesbianas que nos ven como intrusas por no entrar en los cánones cisgénero de la atracción sexual, por lo que las propias relaciones entre dos mujeres trans lesbianas son desacreditadas por no girar entorno a la sexualidad de una persona cis. Todo esto desemboca en la despersonalización de los cuerpos de las mujeres trans y en el impedimento que tenemos para poder identificarnos como lesbianas. Las mujeres trans lesbianas sufrimos la violencia de no pertenecer a ningún espacio. La transmisoginia de los espacios de mujeres y en especial de los lésbicos predominantes de mujeres cis, dan espacio y voz a hombres trans antes que a mujeres lesbianas por el hecho de ser trans. 

Sin cuidados para todas, no hay cuidados para ninguna. Sin espacios para todas no hay espacio para ninguna. 

Por otra parte, también queremos apoyar desde nuestra posición a las personas no binarias y género no conformes a las que les afecta el patriarcado, o dicho de otra forma, que se alinean como mujeres. Esta comunidad, que además de sufrir por la lesbofobia, sufren también una alienación del concepto de lesbianas por no entrar en el imaginario cisnormativo del mismo. Asimismo, se demoniza a las mujeres butch o masculinas como “casi hombres” intentando desacreditar sus vivencias bajo el patriarcado. En resumen, queremos abrazar a todas las mujeres y personas no binarias que se salen de la cisnormatividad y las normas de género.

Aprovechamos para admirar los puentes de unión que cruzamos con mujeres bisexuales al recibir violencias compartidas. Aún entendiendo la lesbofobia como un fenómeno particular y distanciado de la homofobia, entendemos que las similitudes con las experiencias de mujeres bisexuales crea un espacio de cuidado y acercamiento del que llamamos a crear un espacio de revolución y respuesta tanto al patriarcado como a la cisnorma y heteronorma. 

También queremos dejar clara nuestra posición en cuanto al término “lesbianas políticas”. Este, parte de la banalización de nuestras experiencias, tratándolas como una alternativa más plena y sencilla que la bisexualidad. Entendemos la necesidad de muchas mujeres bisexuales de no tratar con hombres debido a las las diferencias de poder que se crean y la violencia a la que se pueden exponer. Nuestro rechazo no es hacia estos supuestos que son totalmente razonables, sobretodo en relaciones con diferentes ejes y sistemas de poder, sino a la apropiación del término lesbiana. 

No vamos a soportar más agresiones. No vamos a dejar que nos quiten nuestro espacio. No vamos a cederlo. Sabemos que no estamos soles. Juntes podremos destruir este sistema cis, hetero, y patriarcal. 

GORA LESBIANON BORROKA!!!

——————————————————————————————————————————————-

Gaur, ikusgarritasun lesbikoaren egunean, ez dugu lesbofobiaz hitz egin nahi “elkar maitatzeko” debeku bezala, gure biziak bizitzeko debeku bezala baizik. Lesbofobia modu ezberdinetan agertzen den indarkeria da, gure erlazioen ezabatzea eta gure hipersexualitatea hala nola, beste opresio ardatz batzuekin elkartzen denean (arrazakeria, kolonialismoa eta transmisoginia) konplexuagua bihurtzen delarik. Hori gutxi balitz, emakume izatearen esperientziatik aldentzen gaitu, heteroarauak ardazten dituen gizonenganako erlazioak ez ditugulako betetzen.

Heteroarautik kanpo gauden pertsona orori bezala, heteroarauak zeharkatzen eta zapaltzen gaituenean pertsona lesbiana guztiek partekatzen ditugun indarkeriak eta errealitateak sortzen dira. Desio heterosexuala, gizonengan oinarrituta,  emakume lesbianoi  sistematikoki ezartzen digute. Hetero arauarengandik  jasotzen den indarkeria txikiagotzeko, ohikoa da gizonekin bereziki zailak izaten diren harremanak edukitzea. Lesbofobia hetero arauarengandik nahiz patriarkatuarengandik jasotzen ditugun indarkeriekin erlazionatzen da. Partekatzen dugun trauma honek gure burua komunitate bezala ulertzeko arrazoia ematen digu. Gure identitateak ez ditu historia sexoafektiboak markatzen baizik eta zapalkuntza lesbofoboak eta ondoriozko bizipen saretuak. Ez gara zaurgarri eta ez dugu samurtasunik giza iruditegian. Baina, historikoki zaintza, pasio eta elkartasunen elkarte gunea izan gara. Sistemaren aurka borrokatzeko izan dugun era da. Elkar zaintza da gure iraultza.

Halaber, argi utzi nahi dugu ez dugula transmisoginia gure komunitatean onartzen. Horregatik errepikatu nahi dugu trasmisoginia handia ezkutatzen dela emakume transak euren genitaletara laburbildu nahi izateagatik, eta horrela euren “gustuak” justifikatu nahi izateagatik; honek emakume transak deshumanizatu besterik ez baititu egiten, guztiok baikara emakume, termino horiek direnak direla. Ideia eta jarrera mota hauek emakume transak emakume zis-ak bezain baliozkoak ez direlaren ideia ezkutatzen dute. Honek guztiak emakume transak ostrazismora eta eurentzako bakarrik seguruak diren espazio espezifikoetara zigortzen ditu.

Ez du oso garrantzitsua ematen emakume transek lesbianatzat dugun geure burua ala ez, beti egongo baikara beste emakumeen analisi eta azterketara kondenatuak, arrotz ikusten baikaituzte euren erakarpen sexualaren kanon zisgeneroan ez sartzeagatik, eta bi emakume transen arteko harremanak auzituak izango dira bi pertsona zis-en arteko sexualitatearen inguruan ez funtzionatzeagatik. Honek guztiak emakume transen gorputzen despertsonalizaziora garamatza, emakume transei galarazten baitzaie lesbiana identifikatzea. Emakume trans lesbianok elkargune segururik gabeko indarkeriari zigortuak gara. Emakumeentzako espazioetan ematen den transmisoginiagatik, eta konkretuki gune lesbikoak non gehiengoa emakume zis-ak diren, lehentasuna ematen da gizon transen ahotsari ematen, alde batera utziz emakume lesbiano guztien ahotsa,emakume hoiek trans-a izateagatik. 

Ez badago zaintzarik guztiontzat, ez dago inorentzako zaintzarik.

Ez badago guztiontzako gunerik, ez dago inorentzako lekurik.

Bestalde, gure posiziotik gure babesa helarazi nahi diegu patriarkatuak erasotzen dituen pertsona ez binarioei, edota, beste era batean esanda, emakume alineatzen diren pertsona ez binarioei.  Kolektibo hau, lesbofobia jasateaz gain, lesbiana kontzeptuaren alienazioa pairatzen dute lesbiana izateak daraman imaginario zis-normatiboa ez jarraitzeagatik. Era berean, zigortu egiten dira emakume lesbiana maskulinoak eta butch-ak «sasigizonak» direlakoan, euren patriarkaturekiko bizipenei izana eta garrantzia ezabatuz. Laburbilduz, zis-normatibitatetik eta genero arauetatik ateratzen diren emkume eta pertsona ez binario guztiak babestu nahi ditugu.

Nabarmendu nahi ditugu emakume bisexualekin elkartzen gaituzten zubiak partekatzen ditugun indarkerien erru.  Lesbofobia gertakari konkretu eta homofobiatik urrundua bezala hartuz gero, ulertzen dugu emakume bisexualen esperientziekin dauden berdintasunek babes eta hurbiltasun esparru bat sortzen dutela. Iraultza esparrru bat sortzera eta zein patriarkatuari nola zisnorma eta heteroarauari erantzuna ematera deitzen dugu.

Honekin batera gure iritzia argi utzi nahi dugu “lesbiana politiko” terminoaren inguruan. Kontzeptu honek garrantzia kentzen die gure bizipenei, bisexualitatearekin konparatuta alternatiba errazagoa balitz bezala ulertuz. Emakume bisexual askok gizonezkoekin ez egoteko hartzen duten erabakia ulertzen dugu, erlazio horietan sortzen diren botere ezberdinatasunak eta indarkeria arazoak direla eta. Gure gaitzespena, ordea, ez dator ulertzen ditugun kasu hauei lotuta, konkretuki ardatz eta botere sistema desberdinak dituzten erlazioetan,  baizik eta lesbiana terminoak bahitzeagatik.

Ez dugu eraso gehiago onartuko. Ez diegu besteei gure espazioa bereganatzen utziko. Ez dugu gure espazioa bizi ez dutenen eskuetan utziko. Badakigu ez gaudela bakarrik. Elkarrekin sistema zis, hetero eta patriarkala suntsituko dugu!

GORA LESBIANON BORROKA!!!

Leave a Comment